Epoksici - Bağdat Cd. 621 Cevizli İSTANBUL TR

Şartlar ve Koşullar

  • Home
  • Şartlar ve Koşullar
Mutlu müşteri
Sorunsuz teslim edilen iş
Satış sonrası hizmet kalitesi

EPOKSİCİ.COM WEB SİTESİ ŞART VE KOŞULLAR

Gizlilik Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesini herhangi bir
şekilde kullanmanız burada belirtilen  Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına
geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle okuyun.
Bu sitede “biz”, “bizim”, “BearPOX”, “BauHERZ”, “EPOKSİCİ” ve “Epoksici Endüstriyel Zemin
Yalıtım ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.’yı ve bağlama göre bağlı şirketlerinden birini anlatır.
“Siz” bu web sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

Web Sitesi Gizlilik Uyarısı

Bu web sitesine iletilen tüm kişisel bilgiler veya materyaller bu web sitesinde bulunan Gizlilik
Uyarısı’na tabidir.

Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksizliği ve Güncelliği

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı gösterme
mizerağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutu
lamayız.Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafımıza aittir. Ancak
Materyalin amacı dışında, kullanım bilgilerine uygunsuz biçimde sarf edilemesi doğan sorumluluk
tarafınıza aittir.Bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorum
luluğunun tarafınızaait olduğunu kabul edersiniz.

Aktarım

Bu web sitesine elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma
veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. Aktardığı
nız veyayayınladığınız her şey EPOKSİCİ’nin mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma,
aktarma, yayınlama,yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir
amaçla kullanılabilir. Ayrıca,EPOKSİCİ bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki
her tür fikri, grafik sanat çalışmasını,icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme,
üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullan
makta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz edentarafa tazminat hakkı vermez.
Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde
olmadığını ve EPOKSİCİ tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal
etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz.
EPOKSİCİ gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve
diğerfikri mülkiyet hakları EPOKSİCİ ‘ye aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.

Bu web sitesinde gezinebilirsiniz ve yazdırma veya bir sabit diske indirme yoluyla ya da başka
şahıslara iletme amacıyla alıntılarını çoğaltabilirsiniz. Bu, yalnızca hiçbir telif hakkını veya patent
bildirimini ihlal etmemeniz ve bu tür çoğaltmaların üzerinde aşağıdaki ticari markanın görünmesi
kaydıyla yapılabilir. Bu web sitesinden çoğaltılan hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç amacıyla
dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine dahil
edilemez.
“® BearPOX” , “® BauHERZ” , “® EPOKSİCİ”
Epoksici Endüstriyel Zemin Yaltım ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tescili
Ticari Markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesinde sergilenen ticari markalar,
logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) Epoksici Endüstriyel
Zemin Yaltım ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. ‘ne aittir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir
şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka’ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği
olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir
içeriği, işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen durumlar hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız
kesinlikle yasaktır.
Ayrıca EPOKSİCİ’nin fikri mülkiyet haklarını, ciddi durumlarda yasaların izin verdiği ölçüde
sonuna kadar koruyacağı burada açıkça beyan edilir.

Başka Web Sitelerine Bağlantılar

EPOKSİCİ web sitelerindeki bağlantılar sizi EPOKSİCİ’nin ağının dışına yönlendirebilir. EPOKSİCİ
bu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorum
luluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve EPOKSİCİ bağlantı verdiğimiz diğer web site
lerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerine bağlantı verilme
si bu sitelerin EPOKSİCİ tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web
sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

Garantiler ve Feragatname

Bu web sitesini sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz.

Garantiler

Bu web sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve “Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla
EPOKSİCİ bu web sitesindeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların
haklarını ihlal etmediği; bu web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu web sitesinin güvenli
olacağı; EPOKSİCİ ‘den bu web sitesi yoluyla alınan herhangi bir öneri veya kanaatin doğru veya güvenilir
olduğu gibi garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin
edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir
ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği, dolayısıyla bu
istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol edin.

Bu web sitesine veya sitenin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi
herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır.

Yükümlülük

EPOKSİCİ ve/veya bu web sitesinin bizim adımıza yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında
çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, siteyi kullanmanızdan, kullanamamanızdan,
web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi
bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajlarısonucunda yaptığımız veya yapmadığı
mız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar,
maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

EPOKSİCİ ‘nin ve/veya bu web sitesinin yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi
bir tarafın bu web sitesinde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir
düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu web sitesinde sağlanan her tür materyal
önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ayrıca EPOKSİCİ bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz
nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle yaşana
bilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar
verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan
doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Yasaklanan Faaliyetler

EPOKSİCİ ‘nin kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya
da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,
her tür eylemi yapmanız yasaktır:

Gizliliğin (ilgili kişinin onayını almadan gizli bilgilerin karşıya yüklenmesi buna dahildir) veya kişilerin
diğer yasal haklarının ihlalini teşkil edecek her tür eylem;
Bu web sitesini EPOKSİCİ ‘ye, çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya
EPOKSİCİ ‘nin itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanma;
EPOKSİCİ ‘nin veya başka kişilerin malına zarar verebilecek virüsler içeren dosyaları yükleme ve
Bu web sitesine aşağıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren
veyaEPOKSİCİ veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden,
pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya
iletilmesi.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun

EPOKSİCİ bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda veya dillerde uygun veya mevcut
olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır. Tarafınız ve EPOKSİCİ , bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan
veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın İstanbul Anadolu mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim
olacağı hususunda mutabakata varır.

Yasal Bildirim Güncellemesi

Bu bildirimde istediğimiz herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır. Bu değişiklik ve düzeltmeleri
ve yeni ek bilgileri incelemek için lütfen muhtelif zamanlarda bu sayfaya başvurun.

Telif Hakkı © 2017 EPOKSİCİ

AR EN RU IR DE