Epoksici - Bağdat Cd. 621 Cevizli İSTANBUL TR

Pm 100 Pu esaslı metal yüzey boyası

  • Home
  • Pm 100 Pu esaslı metal yüzey boyası

Poliüretan metal boyası

Poliüretan metal boyası / Poliüretan esaslı metal yüzey boyası

Renk: Beyazi muhtelif

Katı Madde,% (ağırlıkça): 56-58
Yoğunluk ( g/cm3 ,20ºC) :1.30-1.35
Viskozite (Din 6,sn, 20ºC) : 40-60
Parlaklık  :  80

Metal çatı yüzey yenilemede,
Panel çatı yüzey boyama,
Tüm metal ve benzeri yük sek dayanım istenen yüzeylerde

Ağırlıkça 2 birim Pm 100  BOYA, ağırlıkça 1 birim Pm 100  BOYA SERTLEŞTİRİCİSİ ile karıştırılır. İnceltmek gerektiğinde % 20-30 POLİÜRETAN TİNER kullanmalıdır. Uygulama için hazırlanan karışım 25-30 dakika içinde kullanılıp,bitirilmelidir.

A komponent 12 kg

B komponent  6 kg

Toplam 18 kg set

Orijinal ambalajının açılmaması durumunda , 5°C-40°C sıcaklıklar arasında , normal stoklama koşullarında en az 12 ay süreyle depolanabilir.

R11 : Kolay alevlenir.
R20/21/22 : Solunduğunda , deri ile temasta / yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
S2 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S16 : Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ.
S24/25 : Göz ve deri ile temasında sakının.
S29 : Atıklarını kanalizasyona dökmeyiniz.
S46 : Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.
S51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
Parlama Noktası: > 23°C

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu kullanınız.

poliüretan metal yüzey boyası

AR EN RU IR DE