Epoksici - Bağdat Cd. 621 Cevizli İSTANBUL TR

Gizlilik

Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik EPOKSİCİ, Bayiileri ve satış noktaları; sitede yer alan iletişim formları aracılığıyla verilen kişisel bilgilerinizi gizli tutmayı ve ilgili güvenli ödeme, nakliye ve işçilik çözüm ortakları haricinde, üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt eder. Bu bilgiler sadece formu dolduran şahıs ve firmaların taleplerine cevap vermek, EPOKSİCİ ürünlerini temin etmek, nakletmek, uygulamak, kampanyalar hakkında bilgilendirmek ve anketlerimize katılımları amacıyla kullanılacaktır.

Onayınızla birlikte, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, size çeşitli kampanya ve avantajların sunulabilmesi,  size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, özendirme, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için EPOKSİCİ Ltd. Şti., bayiilerimiz, yetkili satıcılarımız ve yetkili uygulamacılarımız, şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler:

Anlaşmalı BDDK onaylı güvenli ödeme / bankacılık firmalarımız, ( Ödeme bilgi ve enstrüman paylaşımı tarafımızdan görülmez. )
Anlaşmalı kargoculuk ve taşımacılık firmalarımız, ( Adres ve teslimat içeriği )
Anlaşmalı ve / veya kadrolu uygulama ekiplerimizdir. ( Adres ve iş içeriği )

Paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, sadece size özel sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, kısa mesaj ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ve eksiksiz ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili kayıtlarınızı güncellemek/düzeltmek ve sahip olduğunuz diğer haklarınızı kullanmak için şirketimizde kayıtlı e-posta adresinizden servis@epoksici.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
AR EN RU IR DE
WhatsApp Mesaj yazın