Depolama ve kullanım için gerekli bilgiler

0
Birleştirilmiş Uyarılar

Tehlikeli Maddelerden Kaynaklanan Özel Risk Durumları

(S) Tavsiyeleri

Kullanıcıya Ait İşaretler

BİRLEŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK UYARILARI

BİRLEŞTİRİLMİŞ TEHLİKE UYARILARI

S 1/2

Kilit altında ve çocuklardan uzakta tutunuz.

R 14/15

Su ile şiddetli tepkimeye girer ve kolay alevlenebilir.

S 3/7/9

Serin ve iyi havalandırılan bir yerde ve kapağı sıkıca kapalı tutunuz.

R 15/29

Su ile temas halinde zehirli, kolay alevlenebilir gazlar açığa çıkar.

S 3/9

Serin ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz.

R 20/21

Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde sağlığa zararlıdır.

S 3/9/14

Serin ve iyi havalandırılan bir yerde … den/dan uzak tutunuz.

R 20/21/22

Teneffüs edildiğinde, cilde temas
halinde ve yutunca sağlığa zararlıdır.

S 3/9/14/49

Sadece kendi kabında, serin ve iyi havalandırılan bir yerde … den/dan uzak tutunuz.

R 21/22

Cilde temas halinde ve yutunca sağlığa zararlıdır.

S 3/9/49

Sadece kendi kabında, serin ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz.

R 23/24

Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde zehirlidir.

S 3/14

Serin bir yerde … den/dan uzak tutunuz.

R 23/25

Teneffüs edildiğinde ve yutunca zehirlidir.

S 7/8

Kuru ve kapağı sıkıca kapalı tutunuz.

R 23/24/25

Teneffüs edildiğinde, cilde temas halinde ve yutunca zehirlidir.

S 7/9

İyi havalandırılan bir yerde kapağı sıkıca kapalı tutunuz.

R 24/25

Cilde temas halinde ve yutunca zehirlidir.

S 20/21

Kullanırken bir şey yemeyiniz, içmeyiniz,sigara içmeyiniz.

R 26/27

Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde çok zehirlidir.

S 24/25

Cilde ve gözlere temasından sakınınız.

R 26/28

Teneffüs edildiğinde ve yutunca çok zehirlidir.

S 36/37/39

Uygun koruyucu elbise ve eldiven giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

R 26/27/28

Teneffüs edildiğinde, cilde temas halinde ve yutunca çok zehirlidir.

S 36/37/39

Uygun koruyucu elbise ve eldiven giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

R 27/28

Cilde temas halinde ve yutunca çok zehirlidir.

S 36/39

Uygun koruyucu elbise giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

R 36/37

Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.

S 37/39

Uygun eldiven giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

R 36/38

Gözleri ve cildi tahriş eder.

S 47/49

Sadece kendi kabında ve ..?.C’nin
altında muhafaza ediniz.

R 36/37/38

Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.

R 37/38

Solunum sistemini ve cildi tahriş eder.

R 42/43

Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde hassasiyete neden olabilir. BAŞA DÖN

TEHLİKELİ MADDELER ÎLE İLGİLİ GÜVENLİK ( S ) TAVSİYELERİ

 

S 1

Kilit altında muhafaza ediniz.

S 31

Patlayan maddelerden koruyunuz.

S 2

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 33

Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.

S 3

Serin yerde muhafaza ediniz.

S 34

Darbe ve sürtünmelerden sakınınız.

S 4

İkamet edilen yerden uzak tutunuz.

S 35

Atıklarını ve kablarmı emniyetli biçimde
bertaraf ediniz.

S 5

(Üretici tarafından belirlenen uygun sıvı) …………… içinde saklayınız.

S 36

Uygun koruyucu giysi ile çalışınız.

S 6

(Üretici tarafından belirlenen tiner gaz) …………… içinde saklayınız.

S 37

Uygun koruyucu eldiven takınız.

S 7

Sıkı kapatılmış kabta muhafaza ediniz.

S 38

Yetersiz havalandırma şartlarında solunum cihazı kullanınız.

S 8

Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S 39

Koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S 9

Ambalajı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz.

S 40

Zemini ve madde bulaşmış tüm eşyaları …………… ile temizleyiniz. (Uygun madde üretici tarafından beyan edilir.)

S 10

Nemli ortamda muhafaza ediniz.

S 41

Patlama ve yangından yayılan gazları
solumayınız.

S 11

Hava ile temastan sakınınız.

S 42

Tütsüleme/püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takınız.(Uygun ifade üretici tarafından beyan edilir.)

S 12

Gaz çıkışını sağlayan özel kapaklı ambalajlarda muhafaza ediniz.

S 43

Söndürmek için …………… kullanınız. (Uygun ifade üretici tarafından beyan edilir.)

S 13

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzakta tutunuz.

S 44

Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora
başvurunuz.(Mümkünse bu etiketi gösterin.)

S 14

(Üretici tarafından belirlenen zararlı etki yapabilecek maddelerden) …………… uzak tutunuz.

S 45

Kaza halinde veya kendinizi iyi
hissetmediğinizde hemen doktor çağırın.(Mümkünse bu etiketi gösterin.)

S 15

Sıcaktan koruyunuz.

S 46

Yutma halinde hemen doktora başvurun
ambalaj veya etiketi gösterin.

S 16

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.SİGARA İÇİLMEZ.

S 47

…..°.C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza ediniz. (Üreticinin beyanı)

S 17

Yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

S 48

…… ile nemlendirin. (Uygun madde üretici tarafından beyan edilir.)

S 18

Ambalaj dikkatlice açılmalı ve taşınmalıdır.

S 49

Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz.

S 20

Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz ve o içmeyiniz.

S 50

….ile karıştırmayınız.(Üreticinin beyanı)

S 21

Kullanım sırasında sigara içmeyiniz.

S 51

Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S 22

Tozları solumayınız.

S 52

Kapalı yerlerde ve geniş yüzeylerde
uygulamaymız.

S 23

Gaz/duman/buhar/Agroselleri solumayınız. (Uygun ifade üretici tarafından beyan edilir.)

S 53

Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyunuz.

S 24

Deriyle temasından sakınınız.

S 54

Atık su arıtım tesisine deşarjdan önce kirlilik kontrol otoritelerinin görüşünü alınız.

S 25

Gözle temasından sakınınız.

S 55

Su ortamında/kanalizasyona deşarjından önce kabul görmüş en iyi teknolojileri kullanarak ön işleme tabi tutunuz.

S 26

Gözle temasında suyla iyice yıkayın ve
doktora başvurun.

S 56

Çevreye/kanalizasyona atmayınız. Yetkili otoritelerce belirlenmiş atık toplama noktalarında bertaraf ediniz.

S 27

Madde bulaşmış tüm giysileri derhal değiştirin.

S 57

Çevrenin bulaşma ve birikme yolu ile
kirletilmemesi için üreticinin göstereceği yönteme uyunuz.

S 28

Deri ile temasında derhal bol … ile iyice yıkayınız.(Uygun sıvı üretici tarafından beyan edilir.)

S 58

Tehlikeli olarak bertaraf ediniz.

S 29

Kanalizasyona atmayınız.

S 59

Geri kazanım/tekrar kullanım hakkındaki bilgiler için üreticinin göstereceği yönteme uyunuz.

S 30

Hiçbir zaman su dökmeyiniz.

S 60

Bu madde/ bu maddenin bulaştığı kablon tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz. BAŞA DÖN

 

T ; T +

 

E
Zehirli Çok Zehirli
Patlayıcı
Toxic Highly Toxcit
Explosive
Giftig Serh Giftig
Explpsions Gefährlich
XN
Xi
Zararlı
Harmful
Gesundheitshädlich
Tahriş edici
Irritant
Reizend
F O
Kolay Alevlenir
Highly Flammable
Leichtentzündlich 
Oksitleyici
Oxidizing
Brandfördernd 
xC
Aşındırıcı
Corrosive
Aetzend
TEHLiKELi MADDELERDEN KAYNAKLANAN ÖZEL RiSK DURUMLARI
1
Kuru halde patlayıcıdır.
31
Asitlerle temasta zehirli gaz çıkarır.
2
Şok, sürtünme, alev ve diğer yanıcılarla temasta patlama riski
32
Asitlerle temasta çok zehirli gaz çıkarır.
3
Şok, sürtünme, alev ve diğer yanıcılarla temasta ciddi patlama riski.
33
Toplam etiketlerin tehlikesi.
4
Çok duyarlı patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.
34
Yanıklara neden olur.
5
Isıtma ile patlamaya yol açabilir.
35
Ciddi yanıklara neden olur.
6
Hava ile veya havasız ortamlarda patlayıcıdır.
36
Gözleri tahriş eder.
7
Yangına neden olabilir.
37
Solunum sistemini tahriş eder.
8
Yanıcı maddelerle temasta yangına neden olabilir.
38
Deriyi tahriş eder.
9
Yanıcı maddelerle karıştığında patlayıcıdır.
39
Çok ciddi, tedavisi mümkün olmayan etki tehlikesi.
10
Alevlenebilir.
40
Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturma ihtimali.
11
Kolay alevlenebilir.
41
Ciddi göz hasarları tehlikesi.
12
Şiddetli alevlenebilir.
42
Solumayla alerji yapabilir.
13
Şiddetli alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz.
43
Deriyle temasta alerji yapabilir.
14
Su ile şiddetli reaksiyon.
44
Kapalı şartlarda ısıtma ile patlama tehlikesi
15
Su ile temas halinde kolay alevlenir, gazlar çıkarır.
45
Kanser yapabilir.
16
Havada kendiliğinden alevlenebilir.
46
Kalıtımsal zararlara neden olabilir.
17
Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
47
Doğuştan sakatlıklara neden olabilir.
18
Kullanımda yanıcı/patlayıcı-buhar hava karışımı oluşturabilir.
48
Uzun süreli temaslarda sağlığa ciddi zarar tehlikesi.
19
Patlayıcı peroksitler oluşabilir.
49
Soluma ile kansere neden olabilir.
20
Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
50
Sudaki organizmalar için çok zehirlidir.
21
Deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
51
Sudaki organizmalar için zehirlidir.
22
Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
52
Sudaki organizmalar için zararlıdır.
23
Solunması halinde zehirlidir.
53
Su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
24
Deri ile temasta zehirlidir.
54
Flora için zehirlidir.
25
Yutulduğunda zehirlidir.
55
Fauna için zehirlidir.
26
Solunduğunda çok zehirlidir.
56
Topraktaki organizmalar için zehirlidir.
27
Deri ile temasta çok zehirlidir.
57
Arılar için zehirlidir.
28
Yutulduğunda çok zehirlidir.
58
Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
29
Su ile temasta zehirli gaz çıkarır.
59
Ozon tabakası için tehlikelidir.
30
Kullanımda kolay alevlenebilir.BAŞA DÖN

 

Share.

About Author

Leave A Reply